onsdag 27. mai 2015

KunnsturtrykkMe fikk i oppgåve og lage eit kunnsteriskt utrykk av bilde fra repotasje oppgåven. Her har eg valgt å bruke bildene slik dei var redigert fra repotasje oppgåven. Så då har eg brukt Image, Adjustmants, Exposur. I tillegg fant eg ut at eg ville klippe ut hendene fra bilde slik at du barre såg di og ikkje det rundt. Då brukte eg Quick Selection Tool. 

Då det var gjort ville eg feida bilde uten hender så då brukte eg Elliptical Marquee Toll og markerte eg bilde med den og justerte Feather til 250px. Eg tok så og gikk inn på File, New; International Paper, A3. Etter det kopierte eg det bilde eg hadde feida og lagde flere av det og spredde det ut over arke, etter det kopierte eg bakgrunnen og lagde den eine grønn og den andre blå. Den blå bakgrunnsvargen feida eg på samme vis som bildet slik at det vart grønt ytterst og blått innerst. 

Då dette var gjort lagra eg som Ps og Jpg. Så åpna eg bilde på nytt for seg sjølv og feidet det 2 gonger slik at det vart dysere. Derreter Tok eg eit nytt ark på samme måte som i sta berre at eg gikk på Edit, Transform, Rotate 90*CW slikk at det vart liggende. Etter det tok eg bilde eg hadde laget til bakgrunn inn på arke, og lagde det slik at det deket heile. Etter det tok eg inn hendene sån at dei låg over og flytta dei slik at det skulle sjå ut som om dei kom fra oppsiden og inn i bilete. 

Til slutt tok eg og lagde teksten. Der brukte eg størelse 72, Tims newromen, Italin Block. Eg Brukte Kvit Outer Glow, Gul Inner Glow. I Tillegg skrev eg at Venner er viktig, eg føler plakaten forteler det og derfor bestemte eg meg for det.
Bildereportasje "russetiden"


Me fikk i oppgåve og ta bilder av russetiden og lage ein repotasje. Eg samarbeida med Maren, så ho har tatt bildene og eg er på bildene. Då vi hadde tatt bildene redigerte eg bildene inne på Image, Adjustmenta, Exposure. Det øverste bilde kopierte eg til to, så gikk eg inn på Image, Adjustments, Black and white og tok og gjore ein av kopiene om til svartog kvitt. Så brukte eg Eraser tool til å viske ut Meg og Sunniva fra bilde. etter det var gjort fik eg då alt i svart og kvitt untat med og Sunniva. Etter det gikk eg inn på File, New, International Paper og velgde A3 ark.

Eg tok så og kopierte bakrunnen slik at eg fikk to. Så låg ein rosa farge på bakgrunn nr 2 og gikk inn på Edit, Transform, Scale og gjorde den mindre å eg fikk ein kvit ramme rundt heile Repotasjen. Eg henta så dei andre bildene eg hadde redigert inn på arke og byrde å finne ut kor kvart enkelt bilde låg. Eg lagde skriften Russ 2015 der russ var over og 2015 var under. Etter det gikk eg inn og brukte Line Tool for å lage streken i mellom russ og 2015. 


På det øverste ser du Nesten berøring og eg har valt og klippe ut hendene så du ser nermere kva som var på veg til å skje, i tillegg har eg valgt og ligge på rossa farge for det reflekterer hendene.

På bilde rett under ser du naturlig innramming og det er plasser i det gylnesnitt slik at du ser det somregel først sjølv om bilete ikkje er så stort. 

På bilde nederst til høyre ser du ein person stå i det gylnesnitt og det er masse struktur bakom meg. du ser at strukturen består av skog og veg. I tillegg ser du ein halv s linje.

Tresnitt
Me fikk i oppgåve å tegne et bilde på et A3 ark som hadde temaet forbindelse. Først måte vi skisse små bilder og då vi bestemte oss for kem me syntest var best skulle vi tegne det over på eit A3 ark. Då vi var ferdig med det skulle vi feste blåpapir på ein treplate og ta og teipe bilde over blåpapiret. Etter det kunne vi barre tegne over linjene på bilde og overføre det på treplaten.

Etter det hadde blitt overført fikk vi nokon verktøy som vi skulle risse inn strekene med, då riset du alle detaljer som du ikkje hadde tenkt å skjære helt ut. Då alt var risset skulle vi inn på eit rom og brukke stikksag, me måte være veldig forsiktig med å bruke den for blade på sagen kunne lett knekke.

Då eg hadde skjært ut det eg ville gikk eg inn på tekstilrommet og tok eit prøvetrykk, då fant eg ut at eg burde skjære døra på huset helt ut. då det var gjort var eg klar til å ta trykkene mine.

Då eg tok trykk måtte eg blande forskjellige farger og eksprimentere med farger og fargen på arke eg skulle ta trykke på.

Her er dei tre beste bildene:
Bokstaver
Her har eg godt rundt på skulen og tatt bilder av gjenstander som ser ut som ein bokstav i alfabetet. Eg klarte å finne alle unntatt fire og det var K, N, Æ og Å.
Eg tok dei fleste av bildene med eit kamera fra skulen og nokon med mitt eget kamera på fritiden min.
Eg har redigert og klipt ut i Ps
Det verktøyet eg brukte til å klippe ut med er Crop toll
Eg redigerte alle bildene inne på Image, Adjustments, Exposure


A

 

B


C


D


E


F


G


H


I


J


L


M


O


P


Q


R


S


T


U


V


W


X


Y


Z


Ø