onsdag 12. november 2014

Popart InspirertVi fikk i oppgave og velge et av portrett bildene vi brukte til linotrykket.
vi skulle ligge forskjellige farger på det og lage ein slags popart.
for å ligge inn fargen må du bruke Paint bucket Tool.

Etter vi hadde laget 4 forskjellige varianter av bildet gikk vi inn på
File - New - preset - custom - 20*20 cm
Så låg eg svart farge på arket med Paint bucket Toll.
så delte eg inn arket med linjalen så eg hadde 10 cm på hver side ( både vannrett og Loddrett)

Så gikk eg inn på  hvert bilde og markerte det med Rectangular Marquee Tool
Så går du på Edit - Copy og Paste på det nye arket.
Så går du inn på Transform - Scale.
dette gjør du med alle bildene så til slutt har du laget ein collage med fire bilder. 
onsdag 5. november 2014

Valgfrie By BilderVi fikk i oppgave å ta valgfrie bilder rundt i Bergen by.
Vi kunne velge ut dei bildene vi likte best.
Eg valgte ut 6 av bildene eg hadde tatt.

Vi skulle og velge korleis vi skulle presentere bildene.
Eg valgte å lage 2 forskjellige collager for at bildene vart sett bedre.
Eg tok tre på hver collage.

Først måtte eg redigere dei 6 bildene eg valgte.
Då brukte eg:
Image - Adjustments - Levels 

Så måtte eg ha to nye ark så bildene kunne bli lagt inn på.
Då måtte eg gå inn på Fille og trykke New.
Dette måtte eg gjøre to ganger så eg fek to blance ark i størrelse A3.
Så ønskte eg å ha begge arkene svarte. 
Då brukte eg Paint Bucket Tool for å farge begge arkene.

Så måtte eg gå inn på hvert bilde og markere di med
Rectangular Marquee Tool
Så måtte eg gå inn på Edit - Copy.
Så måtte eg inn på ein av det svarte arkene og gå inn på Edit - Past.

Så måtte eg tilpasse bildene med å gå inn på:
Edit - Transform - Scale.
etter bildene var tilpasset den størrelsen eg ønskte gikk eg inn på
Apply.

By Gate Bilder.Vi fik i oppgave å ta bilder av gater rundt i Bergen by og velge ut di vi likte best av bildene.
Eg valgte 8 av bildene eg hadde tatt.
Eg valgte og å redigere bildene med å gå inn på:
Image - Adjustments - Levels

Eg valgte å presentere bildene eg valgte ved collage.
Då tok eg fire bilder på hver så det var lettere å sjå bildene. 
For å få lage collagen måte eg gå på.
Fille - New
så ville eg ha svart bakgrunn.
Då gikk eg på Paint Bucket Tool.
Etter det målte eg kor stor plass  kvart bilde kunne bruke.

For å kunne få inn bildene på arket måtte:
Markere bilde med "Rectangular Marquee Tool"
Så gikk eg inn på Edit - Copy
Så tok eg Paste på det nye arket.
Videre for å få riktig størrelse gikk eg inn på
Edit - Transform - Scale.
Dette gjentok eg med alle bildene og med begge collagene